Lesní mateřská škola

V úterý 16. května od 16:00 do 18.00 proběhne zápis dětí pro školní rok 2023/2024
Předtím než se potkáme, budeme rádi, když nám vyplníte nezávaznou přihlášku.

Nezávazná přihláška

 
K ZÁPISU ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE DODAJÍ TYTO DOKUMENTY

 • Kompletně vyplněnou Přihlášku k docházce (ke stažení v dokumentech),
 • Lékařský posudek (ke stažení v dokumentech),
 • Občanský průkaz zákonných zástupců dítěte (stáčí pouze předložit),
 • Rodný list dítěte (stáčí pouze předložit),
 • Kartičku pojištěnce (stačí pouze předložit),
 •  
  KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE
  Kapacita lesní mateřské školy je stanovena na 16 dětí na denní docházku, tj. v jeden den nebude najednou přítomno více než 16 dětí.

  Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu LMŠ, budou děti přijímány dle kritérií ředitelky školy.

 • Věk dítěte: Dítě narozené do 31.10.2020.
 • Sourozenec – dítě, jehož sourozenec LMŠ navštěvuje a bude v docházce pokračovat.
 • Rozsah docházky: přednost mají děti s vyšším počtem přihlášených dní. S ohledem na specifické založení výchovně vzdělávacího programu LMŠ, které je podrobně popsáno ve Školním vzdělávacím programu LMŠ.
 • Dlouhodobě projevovaný zájem o LMŠ
 • Bydliště: přednostně přijímáme děti s kratší dojezdovou vzdáleností do místa zázemí LMŠ.
  Toto kritérium vychází z přesvědčení LMŠ, že není vhodné, aby děti trávily podstatnou část dne pasivní dopravou do předškolního zařízení.
 • Ředitelka LMŠ může také přihlédnout na to, jak se dítěti ve školce líbí a jak reaguje při zápisu, či akcích konaných pro veřejnost, ze kterých lze předpokládat, že mu bude vyhovovat náš ŠVP.

  Přijato může být dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže pro trvalou kontraindikaci očkováním podrobit. Povinnost očkování se nevztahuje na děti přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání, tj. které dovrší 5 let k 31.8.2023.

   

  CENÍK

  Délka docházky Cena / Měsíc Po slevě na dani
  2 dny v týdnu (čt+pá) 3.500 kč 1.770 Kč
  3 dny v týdnu (po-st) 4.900 kč 3.170 Kč
  5 dnů v týdnu 6.500 kč 4.770 Kč
       
  Sourozenec   – 10% z konečné ceny

  * Veškeré ceny jsou uváděny bez stravného.
   
  Lesní mateřská škola Kompas je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

  Za dítě umístěné v lesní mateřské škole Kompas si lze na rok 2023 uplatnit odpočet na dani 17.300 Kč na každé dítě, přičemž tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání.

  Děti navštěvují LMŠ v celotýdenním režimu, zkrácenou docházku povoluje ředitelka LMŠ (při neobsazení celotýdenní kapacity)

  Náhrady za nevychozené dny se neposkytují. Naše náklady na provoz a platy pedagogických pracovníků jsou fixní.

   

  STRAVOVÁNÍ

  Obědy, přesnídávky a odpolední svačiny jsou k nám do školky dováženy, a to firmou Almed – zařízení školního stravování.

  Cena stravného činní 51 Kč/den.

  Oběd a svačina se dováží v nerezových várnicích a potravinových boxech k tomuto účelu určených. Výdej stravy zajišťují naši průvodci za dodržování zásad osobní hygieny, s platným potravinářským průkazem. Oběd i svačina se servírují v altánu, přesnídávka taktéž.

  Stravné je splatné na základě daňového dokladu – faktury, vystavené LMŠ, za skutečně odebranou stravu v uplynulém měsíci. Splatnost stravného strany ujednaly vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

  V případě nepřítomnosti vašeho dítěte odhlašujte stravu do 8:00 předchozího dne, při pozdějším odhlášení je oběd k vyzvednutí ve školce 12:30.

  Děti si nosí vlastní lahev či termosku s pitím. Dle potřeby doplňujeme neslazeným čajem nebo vodou. Dle aktuálního jídelníčku mívají děti ke svačinám mléko, bílou kávu nebo kakao.