O nás

Jsme nová Lesní mateřská škola v Zárybech
Otevřena od září 2022

Kapacita naší školky je maximálně 16 dětí. Jedna věkově smíšená třída pro děti ve věku 2,5 -7 let.
Náš tým tvoří 2 pedagogičtí a 2 nepedagogičtí pracovníci s kvalifikací dle vyhlášky 14/2005 Sb.
 

NAŠE VIZE
Budeme průvodci pro vaše malé dobrodruhy, projdeme mnoho cest a s Kompasem udržíme správný směr.

S RADOSTÍ S DŮVĚROU
 • Venku za každého počasí
 • Partnerský přístup – děti, průvodci, rodiče
 • Pro šťastné a spokojené děti
 • Bezpečné prostředí
 • Dostatek prostoru pro svobodnou hru
 • Práce s rytmem, rituály, slavnosti
 • Objevujeme svět kolem nás
 • Relaxace a klidové aktivity
 • S ODVAHOU S RESPEKTEM
 • Učit se nové
 • Respektující a individuální přístup
 • Překonávat překážky
 • Citlivý přístup k věku a možnostem dítěte
 • Pracovat s chybou
 • K přírodě a našemu okolí
 • Spolehnout se na sebe a na druhé
 • K potřebám svým a všech ostatních
 •  

  VZDĚLÁVÁNÍ

  Věříme, že koncept lesních školek přirozeně podporuje vztah k přírodě. Chceme dětem umožnit vyrůstat v souladu s přírodou a pochopit její zákonitosti. Budeme společně prožívat rytmus roku, ctít tradice a s nimi spojené rituály. S pomocí tradic propojovat vztahy mezi školkou, rodinou a lidmi z blízkého okolí.

  Děti žijí ve světě plném, tvarů, barev a vůní a intenzivně vnímají vše kolem sebe. Nechme je prožít si radostné pocity při hře, zpěvu, tanci a tvoření. Dopřejme jim také běhat, křičet, skákat do louží, lézt po stromech, chybovat a zkoušet to znovu a občas něco jen tak rozbít.

  Chceme dětem nabídnout pestré prostředí pro všestranný rozvoj. Obklopeni krásnou přírodou s velkým množstvím nejrůznějších přírodnin, které budeme využívat jako pomůcky. Zároveň poskytneme lekce angličtiny, kurzy keramiky, cvičení v místní sokolovně. A mnoho dalších akcí a výletů, které budou probírat během roku.

   

  RYTMUS DNE

  Otevírací doba naší školky je od 8:00 do 16:30.

  PLÁN DNE  
 • 8:00 – 8:30 (příchod dětí do školky)
 • 11:30 – 12:30 (oběd)
 • 8:30 – 9:00 (volný program)
 • 12:30 – 13:00 (odchod domů)
 • 9:00 – 9:30 (ranní kruh)
 • 13:00 – 15:00 (odpočinek, klidové činnosti, předškolní příprava)
 • 9:30 – 11:30 (dopolední program)
 • 15:00 – 16:30 (svačina, volná hra, odchod domů)
 • * Dopolední program zahrnuje různé aktivity (výprava do přírody, svobodná hra, projektová výuka, tvoření, zpívání, angličtina, cvičení v sokolovně).

   

  ZÁZEMÍ

  Lesní mateřská škola Kompas se nachází na kraji obce Záryby, asi 4km od Brandýsa nad Labem. V krásné přírodě u břehu řeky Labe, k dispozici máme louku a remízek. V blízkosti je lom Martinovská skála, farma, les, rybník.

  Zázemí tvoří zateplená mongolská jurta, která bude vytápěna kamny. Jurta bude sloužit k odpočinku dětí, ohřátí v nepříznivém počasí, uložení náhradního oblečení, vzdělávacích pomůcek a knih.

  Na pozemku je také dřevěný altán, kde máme stoly, židle a pomůcky určené k tvoření a učení. Prostor zároveň slouží, jako jídelna a výdejna jídla. Altán je dominantou zahrady, v létě poskytne dostatek stínu a v chladnějším období bude ochranou proti větru i dešti.

  Hygienické zázemí tvoří dvě kompostovatelné toalety, přírodní umývárna, do které každý den dovážíme pitnou vodu. Vše v souladu s hygienickou vyhláškou pro LMŠ.

  Na zahradě je kruhové ohniště s posezením, kde bude probíhat ranní kruh. Dále jsou zde přírodní herní prvky, venkovní blátivá kuchyňka, množství rostlin, o které se děti mohou starat, vyvýšené záhony, vzrostlé stromy a keře.

  Zahrada bude využívána také pro nejrůznější školní slavnosti a akce.