Vítejte na webové stránce Lesní mateřské školy v Zárybech.

Lesní školka Kompas je právě na začátku cesty.
Tvoříme místo pro malé i velké dobrodruhy, kde si společně budeme hrát, tvořit, experimentovat, překonávat překážky, ale i relaxovat, učit se komunikovat a naslouchat si.
Venku, co nejblíže přírodě, budeme společně objevovat krásu ročních období a ctít tradice.

AKTUÁLNÍ AKCE

  
PODPOŘTE NÁS
 
PENÍZE BUDOU VYUŽITY NA:

 • Pomůcky pro děti
 • Zvelebení areálu školky
 • Akce a výlety pro děti
 • Další vzdělávání pedagogů
 • Peněžitý dar v jakékoli výši můžete zaslat na níže uvedený účet,
  nebo pomocí QR kódu.
   BANKOVNÍ SPOJENÍ FIO BANKA
  2402024741/2010