Pro zájemce

Zápis 2024/2025

Ceník

Stravování

Školka na zkoušku

Den otevřené branky

Den otevřené branky v LMŠ Kompas

Ve středu 3.dubna 2024 od 16:30 proběhne Den otevřené branky. Nechte děti zažít svobodnou hru v naší zahradě, prohlédněte si zázemí školky a zeptejte se průvodců na vše, co Vás zajímá. Společně posedíme u ohně (buřty s sebou). 

Informace k zápisu pro školní rok 2024/2025

Ve středu 15. května od 16:30 do 18.00 proběhne zápis dětí pro školní rok 2024/2025.
Předtím než se potkáme, budeme rádi, když nám vyplníte nezávaznou přihlášku.

K zápisu dodají zákonní zástupci dítěte tyto dokumenty:

Kompletně vyplněnou Přihlášku k docházce

Přihlášku v .pdf formátu stahujte zde

Lékařský posudek

Lékařský posudek v .pdf formátu stahujte zde

Kartičku pojištěnce dítěte

Stačí pouze předložit

Rodný list dítěte

Stačí pouze předložit

Občanský průkaz zákonných zástupců

Stačí pouze předložit

Kritéria pro přijetí dítěte

Kapacita lesní mateřské školy je stanovena na 16 dětí na denní docházku, tj. v jeden den nebude najednou přítomno více než 16 dětí.

Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu LMŠ, budou děti přijímány dle kritérií ředitelky školy.

Ředitelka LMŠ může také přihlédnout na to, jak se dítěti ve školce líbí a jak reaguje při zápisu, či akcích konaných pro veřejnost, ze kterých lze předpokládat, že mu bude vyhovovat náš ŠVP.

Přijato může být dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže pro trvalou kontraindikaci očkováním podrobit. Povinnost očkování se nevztahuje na děti přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání, tj. které dovrší 5 let k 31. 8. 2024.

Věk dítěte

Doplňujeme skupinu dětí tak, aby různě staré děti byly ve věkově smíšené skupině rovnoměrně zastoupeny. Pro daný školní rok jsou přednostně přijaty děti, které doplní nově vznikající ročník.

Sourozenec

Dítě, jehož sourozenec LMŠ navštěvuje.

Rozsah docházky

Přednost mají s ohledem na specifické založení výchovně vzdělávacího programu LMŠ děti s vyšším počtem přihlášených dní.

Školka na zkoušku — adaptační kroužek

V červnu proběhne pod záštitou našeho pobočného spolku Střelka adaptační kroužek „Školka na zkoušku“. Kroužek je určen pro děti přijaté k docházce od září 2024.

V rámci programu se děti seznámí s prostředím školky, průvodci a také novými kamarády.

Program je pouze dopolední a děti si nosí vlastní svačinu a pití v batůžku.

Školka na zkoušku začne v pondělí 3.6.2024 a bude pravidelně probíhat každé pondělí a středu od 8:00 do 11:30. Celkem nás čeká 8 setkání.

Cena kroužku je 3.200,- Kč.

Ceník

5 dnů v týdnu

cena za měsíc: 6 500 KČ

Docházka do LMŠ od pondělí do pátku

Sourozenec: — 10 % z konečné ceny

3 dny v týdnu

Cena za měsíc: 4 900 KČ

Docházka do LMŠ od pondělí do středy

Sourozenec: — 10 % z konečné ceny

2 dny v týdnu

Cena za měsíc: 3 500 KČ

Docházka do LMŠ ve čtvrtek a v pátek

Sourozenec: — 10 % z konečné ceny

* Veškeré ceny jsou uváděny bez stravného.

Lesní mateřská škola Kompas je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

Děti navštěvují LMŠ v celotýdenním režimu, zkrácenou docházku povoluje ředitelka LMŠ (pouze při neobsazení celotýdenní kapacity)

Náhrady za nevychozené dny se neposkytují. Naše náklady na provoz a platy pedagogických pracovníků jsou fixní.

Stravování

Obědy, přesnídávky a odpolední svačiny jsou k nám do školky dováženy, a to firmou Almed – zařízení školního stravování.

Cena stravného činní 51 Kč/den pro děti do 6 let, pro děti nad 6 let pak 55 KČ/den.

Oběd a svačina se dováží v nerezových várnicích a potravinových boxech k tomuto účelu určených. Výdej stravy zajišťují naši průvodci za dodržování zásad osobní hygieny, s platným potravinářským průkazem. Oběd i svačina se servírují v altánu, přesnídávka taktéž.

Stravné je splatné na základě daňového dokladu – faktury, vystavené LMŠ, za skutečně odebranou stravu v uplynulém měsíci. Splatnost stravného strany ujednaly vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

V případě nepřítomnosti vašeho dítěte odhlašujte stravu do 8:00 předchozího dne, při pozdějším odhlášení je oběd k vyzvednutí ve školce 12:30.

Děti si nosí vlastní lahev či termosku s pitím. Dle potřeby doplňujeme neslazeným čajem nebo vodou. Dle aktuálního jídelníčku mívají děti ke svačinám mléko, bílou kávu nebo kakao.